bezdéčka

klaunská pouliční groteska

„Stačí jim málo, aby nepotřebovali nic.“

Tři městští nomádi si skládají svět z toho, co druzí odhodili. Z trosek si staví vzpomínky na minulost, iluze lepšího zítřka, i pomíjivé kulisy bezútěšné současnosti. Vstupují do vzájemných interakcí i do kontaktu s publikem. Klauni se vracejí ke svým tuláckým kořenům a nacházejí humor až na nejhlubším dně, od kterého se těžko odráží. Spojnicí mezi společností a jejími vyděděnci jsou v tomto případě gagy, schopnost smát se stejným věcem. Budovat z trosek bude možná jednou každý. Pouliční groteska o skutečných obyvatelích míst a okamžiků, jimiž většina z nás prochází bez povšimnutí. Komicko-tragická hra o třech spolunocležnících, kterým stačí málo, aby nepotřebovali nic.

Klauni: Squadra Sua
Kostýmy: Petra Vlachynská
Hudba: Sacra buraja/Vlado Cháb
Produkce: Klára Vančáková

PRO DIVÁKY VŠECH VĚKŮ

TECHNICKÝ LIST/BEZDÉČKA

Světová premiéra 10.7.2021
Festival Za Dveřmi praha